Sisteme tehnice de securitate

Pentru realizarea eficientă a monitorizării obiectivelor, Compania de Paza Shelter Security este în pas cu dezvoltarea tehnologiei, adaptându-şi oferta cu cele mai performante sisteme de detecţie şi supraveghere.

PROIECTARE ŞI INSTALARE

 CP SHELTER SECURITY pune la dispoziţia beneficiarilor:

  • Echipamente profesionale de detecţie a efracţiei şi supraveghere de o calitate superioară;
  • Proiectarea şi instalarea sistemelor cu personal specializat şi autorizat;
  • Metode variate de comunicaţie a mesajelor;
  • Racordarea sistemelor de supraveghere la Dispeceratul Central al Companiei;
  • Garanţie pentru sistemele instalate;
  • Instructaj de folosire efectuat de persoane abilitate.

MENTENANŢĂ ŞI SERVICE

Obiectivul politicii în domeniul calităţii include întreţinerea şi buna funcţionare a sistemelor de securitate prin intermediul cărora se efectuează activităţile de monitorizare.

Orice sistem sau echipament, indiferent de cost şi fiabilitate, poate da erori sau se poate defecta. Un astfel de neajuns este un risc major deoarece siguranţa nu mai este reală ci aparentă şi prin aceasta se amplifică vulnerabilitatea. Pentru a evita astfel de situaţii, monitorizăm îndeaproape sistemele aflate în exploatare, efectuăm teste periodice automate prin intermediul capabilităţilor dispeceratului precum şi intervenţii preventive (mentenanţă) şi corective (service). Funcţionarea corectă şi în parametrii optimi ai oricărui sistem de securitate este garantată tuturor clienţilor noştri.

La ora actuală tehnologia este un domeniu în care noutăţile apar permanent, iar pentru a putea asigura clienţilor noştri cele mai performante sisteme, suntem mereu dispuşi să actualizăm cunoştinţele din Departamentul Tehnic pentru ca toate impedimentele ce pot apărea în exploatarea sistemelor să fie rezolvate în cel mai scurt timp posibil, fără probleme ulterioare pentru beneficiar.

Service-ul tehnic poate fi asigurat atât în perioada de garanţie a sistemelor, cât şi în perioada de post-garanţie.